Landelijke registratiestudie [68Ga]PSMA scan
De aanvraag
Momenteel is de Gallium-68-PSMA scan in Nederland nog geen geregistreerd product voor medische toepassing. Het wordt nu in een select aantal ziekenhuizen gemaakt.
De scan
Het niet-geregistreerde middel kan voor diagnostiek worden toegepast als reeds bestaande middelen ontoereikend zijn. De huidige methoden om meer te weten te komen over prostaatkanker zijn de Fluor-18-choline PET scan en de multiparameter-MRI.
De studie
Deze website is bedoeld voor het aanvragen en onderzoek naar [68Ga]PSMA scan.
 
Internationale ervaringen

Er is in de wereld al wel veel ervaring mee opgedaan, maar het onderzoek is nog niet afgerond en daarom is Gallium-PSMA nog niet officieel geregistreerd. Het is door vergelijkend onderzoek bekend dat met deze techniek nauwkeuriger beelden gemaakt kunnen worden, die meer laten zien dan de beelden die met F-18-choline worden gemaakt. Bij een belangrijk deel van de patiënten kan dit betekenen dat er een meer nauwkeurige uitspraak over de ziekte kan worden gedaan oftewel een betere diagnose worden gesteld. Hierdoor kan het zo zijn dat door uw behandelend arts voor een andere, mogelijk betere behandeling wordt gekozen.

 
Op basis van de tot nu toe bekende gegevens beschouwen wij daarom Gallium-PSMA als een zeer veilig middel, waarmee betere beelden kunnen worden gemaakt dan met de huidige, geregistreerde methode. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts of aan de nucleair geneeskundige op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 
Nieuwe middelen

Bij nieuwe middelen in ontwikkeling zijn in het algemeen de risico’s en bijwerkingen niet van tevoren niet geheel bekend. Gallium-PSMA is echter reeds bij meer dan 1000 patiënten toegepast, waarbij geen bijwerkingen zijn vastgesteld. Wij hebben de beschikking over de dossiers die zijn aangelegd bij de eerste serie patiënten. Bij hen zijn bloeddruk, hartfrequentie, algemeen welbevinden en verschillende bloedwaarden gecontroleerd en daaruit bleek dat het om een zeer veilige stof gaat.

 
Een [68Ga]PSMA scan
 

Op de membraan van elke cel zitten heel veel verschillende soorten moleculen. Sommige van deze moleculen komen op elke cel voor en sommige komen alleen op bepaalde cellen voor. Het membraan molecuul PSMA zit van nature op prostaatcellen. PSMA staat voor Prostaat Specifiek Membraan Antigeen. Als de prostaatcel verandert in een kankercel, stijgt het aantal van deze moleculen erg snel. Op een prostaatkankercel zitten 1000 keer meer van deze moleculen dan op een gezonde cel.

Er is een klein stofje ontwikkeld dat koppelt aan dit PSMA molecuul op de membraan van prostaatkankercellen. Dit stofje is een PSMA remmer, een “inibitor”, we noemen dit stofje PSMAi (1). Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde kunnen de laboranten dit stofje radioactief maken door er een Gallium-68 molecuul aan te koppelen (2). We noemen het stofje dan [68Ga]PSMA.

 

Wanneer het stofje ingespoten wordt in de bloedbaan, verdeelt het zich over het hele lichaam. Maar omdat op de prostaatkanker cellen zoveel van deze PSMA moleculen zitten, kunnen we deze afbeelden (3). Er komen ook een aantal van deze moleculen voor op de membraan van cellen in de nieren en de speekselklieren, dus deze zijn ook zichtbaar op de afbeelding. Uitzaaiingen van prostaatkanker in deze organen zijn zeer zeldzaam. Ook zitten deze organen niet vlak bij de prostaat, en zullen de leesbaarheid van de scan niet beinvloeden.

Het afbeelden gebeurt met behulp van de PET scanner. Een PET scanner is speciaal ontworpen om de radioactieve straling die uit het Gallium-68 komt op te vangen. Een PET scanner is een grote ring waar het bed doorheen schuift. U ligt dus nooit helemaal met het lichaam in de scanner. Ook maakt het apparaat geen herrie. Het kan wel wat fris zijn in de scan ruimte, dit komt omdat de PET scanner gekoeld moet worden om goed te functioneren. Er is altijd iemand in de buurt wanneer u gescand wordt.

Meer informatie vindt u in de patiënten informatie folder van het ziekenhuis waar de scan gemaakt zal worden.

 
De imPRINT studie
De studie
Het doel van deze studie is om zo snel en effectief mogelijk van elke PSMA-PET-CT scan-aanvraag in Nederland te kunnen leren waar de scan zinvol en bijdragend is en waar de scan achterwege moet blijven.

 
Wanneer er bij u een PSMA scan wordt gemaakt, kunt u meedoen aan het onderzoek. Uw arts zal u hierover inlichten, of u kunt er zelf naar vragen.

U kunt hier alvast de Patiënten
Informatie Folder (PIF) en het
toestemmings formulier
downloaden.
 Waarom?
De PSMA-PET/CT scan is een onderzoek waarvan de toegevoegde waarde in de medische praktijk nog niet vast staat. De eerste studies naar deze scan zijn zeer veelbelovend. Vooral als het gaat om de nauwkeurigheid en gevoeligheid bij het vaststellen van de exacte plaats en uitgebreidheid van prostaatkanker. Toch is al bekend dat ook met de PSMA-PET/CT sommige prostaatkankercellen niet zichtbaar worden. Ook zijn er situaties waarbij een te hoge gevoeligheid van de scan juist ongewenst is of niet bijdragend. De PSMA-PET-CT scan presteert in sommige opzichten duidelijk beter dan de tot nu toe toegepaste scans zoals een MRI, CT-scan, botscan of Choline-PET/CT. Daarom wordt de nieuwe scan al steeds vaker aangevraagd. Er zijn reeds meerdere nationale en internationale wetenschappelijke studies opgezet naar de bijdrage van de scan in de behandeling. Maar het is ook belangrijk dat we in afwachting op de uitkomst van die studies, van de opgedane ervaring in het aanvragen en interpreteren van de nieuwe scan zoveel en effectief mogelijk van elkaar leren. Deze studie draagt hier aan bij.
Wat?
Wij vragen u toestemming om de gegevens die door uw arts worden ingevuld bij het aanvragen van de PSMA-PET/CT scan ook te gebruiken voor dit onderzoek. Dit zal bijdragen aan het zo effectief mogelijke inzetten van deze scan bij de diagnostiek van prostaatkanker. De gegevens over uw aanvraag worden in een centraal gegevensbestand opgeslagen. Dit gebeurt op een beveiligde manier waarbij de gegevens versleuteld worden verstuurd en losgekoppeld zijn van persoonsidentificerende gegevens zoals geboortedatum en contactgegevens. Het spreekt vanzelf dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden. Of u meedoet met deze studie heeft geen invloed op de scan zelf, of de uitslag daarvan. Ook niet op plaats waar de scan wordt uitgevoerd of op de manier waarop u wordt gescand.
 
Momenteel kan in zes verschillende instituten een [68Ga]PSMA scan gemaakt worden.

Klik op een logo voor meer informatie over de afdeling nucleaire geneeskunde van dat ziekenhuis.

Rotterdam - Erasmus MC
website

's-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel 010 - 70 401 32
Het PET/CT-centrum van de afdeling nucleaire geneeskunde bevindt zich op de 3de verdieping van het Cb-gebouw, kamer Cb-306.
Nijmegen - Radboud UMC
website

Geert Grooteplein 10
6525 GA Nijmegen

tel 024 - 36 145 10
De afdeling Radiologie is te vinden bij huispost 757.
Utrecht - UMC Utrecht
website

Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel 088 - 75 588 55
De afdeling Radiologie is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Volg route L tot aan de koffieshop, ga hier linksaf. Radiologie is bij receptie 19.
Nieuwegein - Antonius ziekenhuis
website

Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel 088 - 32 075 00
De balie bevindt zich op de begane grond, D-vleugel, balie 46.
Amsterdam - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
website

Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel 020 - 51 291 11
Groningen - UMCG
website

Langstraat 4
9700 RB Groningen

tel 050 - 36 113 19
De polikliniek van de afdeling NGMB vindt u aan de Langstraat 4.
 
Contact

De imPRINT studie, imaging of PSMA Registratie en Inventarisatie voor Nederlandse Toepassing, wordt gecoördineerd vanuit Rotterdam.
Voor vragen of opmerkingen over de studie of de website kunt u contact opnemen met Mw. J.J.M. Bolderheij 06 - 465 862 48 of via het onderstaand formulier.

Naam
Emailadres
Bericht
Inloggen voor artsen
Iedere PSMA scan dient zo veel mogelijk centraal aangevraagd te worden, op het beveiligde deel van deze website kunt u daar meer informatie over vinden. Als u nog geen inlog gegevens hebt kunt u die aanvragen met het formulier hierboven.

Inlognaam
Wachtwoord